Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ứng dụng tiện ích mở rộng trường hợp hai CNC máy cắt Plasma
Mar 23, 2016

CNC plasma cắt máy ứng dụng tiện ích mở rộng trường hợp hai CNC plasma cắt máy công cụ kết cấu thiết kế hiện đại bằng cách sử dụng phần tử hữu hạn, mô phỏng động lực học multibody đã đạt được các mô phỏng kỹ thuật của bộ phận máy, chẳng hạn như tối ưu hóa và quy trình xác minh, kết quả tốt. Nhưng phương pháp truyền thống được thực hiện trong sản xuất công cụ máy CNC hệ thống sau khi gỡ lỗi nếu vấn đề sẽ gây ra rất nhiều làm lại và thay đổi chi phí, nghiêm trọng ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển sản phẩm mới. Máy đặc biệt là tốc độ cao, hiệu suất năng động cùng được quyết định bởi các khớp nối điện cơ. Vì vậy, công cụ máy cắt plasma CNC thiết kế sân khấu để mô phỏng các cơ thể đa khớp nối cơ khí và điện có tầm quan trọng đặc biệt.

Các tin liên quan

Bản quyền © Jinan SenKe CNC Machine Co, Ltd Tất cả các quyền.